LIETUVOS KOSMOSO ASOCIACIJA

2007 m. keletas Lietuvos mokslo bei tyrimų institucijų ir įmonių pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir įsteigė Nacionalinę kosminių technologijų platformą.

2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai pradėti derybas su Europos kosmoso agentūra dėl bendradarbiavimo.

2009 m. buvo įsteigta Nacionalinė kosmoso asociacija (NKA), susidedanti iš 22 narių.

2010 m. liepos 7 d. Nacionalinės kosmoso asociacijos pavadinimas buvo pakeistas, nuo tos dienos asociacija vadinasi Lietuvos kosmoso asociacija.

Nacionalinės kosmoso asociacijos nariai aktyviai dalyvauja bendrose Slėnių programose, Nacionalinėse kompleksinėse programose, Jungtinių tyrimų programose ir Europos 7BP programoje.

NKA nariai, mokslo ir tyrimų institucijos, atlieka tyrimus visose Jungtinių tyrimų programų srityse, o NKA nariai, įmonės, daugiausia veikia inžinerijos, informacinių ir komunikacinių technologijų srityse.

LKA-apie

FOTO


VIDEO