SPACETECH

2010–2012 m. Lietuvos kosmoso asociacija įgyvendino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą projektą „Nacionalinės kosmoso asociacijos (NKA)* veiklos stiprinimas (SPACETECH)“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-033).

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos kosmoso asociaciją koordinuojant Nacionalinės kosminių technologijų platformos bei kosmoso srities MTTP ir inovacijų nacionalinio tematinio tinklo veiklą.

Projekto uždaviniai:

 1. Sustiprinti ir koordinuoti nacionalinį kosminių technologijų partnerystės tinklą ir integruotis į tarptautines organizacijas;
 2. Sutiprinti nacionalinės kosmoso asociacijos narių ir mokslininkų bei kitų tyrėjų bendruosius gebėjimus;
 3. Parengti Nacionalinės kosminių technologijų platformos tarptautinės integracijos įgyvendinimo galimybių studiją.

Lietuvos kosmoso asociacija, įgyvendindama projekto tikslus ir uždavinius, atliko tokius darbus:

 • įstojo į Tarptautinę astronautikos federaciją (International Astronautical Federation (IAF)), į Europos kosmoso asociaciją „Eurisy“ ir į Europos mažų ir vidutinių įmonių kosmoso asociacijų organizaciją SME4SPACE,
 • kartu su partneriais suorganizavo pirmąsias tarptautines kosmoso konferencijas Lietuvoje „Space Economy in the Multipolar World“ (SEMW’10 ir SEMWO 2011),
 • atnaujino internetinį tinklapį ir sukūrė viešojo pobūdžio informacinį portalą (www.space-lt.eu), kuriame pateikiama informaciją apie Lietuvos kosmoso asociacijos veiklas bei Lietuvos ir pasaulio kosmoso įvykius,
 • kartu su projekto partneriu Žinių ekonomikos forumu išleido 8 elektroninius žurnalus „Kosmoso naujienų apžvalga“, kuriuose pateikė skaitytojams naujausią informaciją apie mūsų šalies ir  pasaulio pasiekimus kosmoso srityje,
 • sukūrė videofilmą apie Lietuvos galimybes įsitraukti į kosmoso veiklas,
 • kartu su projekto partneriu asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ suorganizavo 4 seminarus: „Lietuvos kosmoso sektoriaus plėtros galimybės“, “Lietuvos kosmoso sektoriaus perspektyvos: kosmoso mokslo ir technologijų baltoji knyga”, “Lietuvos kosmoso klasterio perspektyvos ir intelektinės nuosavybės valdymas”, „Lietuvos kosmoso sektoriaus perspektyvos: naujos Lietuvos kosmoso asociacijos iniciatyvos“.
 • parengė Lietuvos kosmoso mokslo ir technologijų baltąją knygą,
 • suorganizavo mokymus projektų valdymo ir mokslo komunikacijos srityse,
 • parengė Nacionalinės kosminių technologijų platformos tarptautinės integracijos įgyvendinimo galimybių studiją.

* 2010 m. liepos 7 d. asociacijos „Nacionalinė kosmoso asociacija“ pavadinimas buvo pakeistas į pavadinimą „Lietuvos kosmoso asociacija“.

Lankstinukas apie projektą „Lietuvos kosmoso asociacijos veiklos stiprinimas“