Science4Space

Lietuvos kosmoso asociacija nuo 2012 m. liepos 20 d. iki 2015 m. sausio 29 d. įgyvendina projektą „Nacionalinės kosmoso technologinės platformos veiklos plėtra (Science4Space)“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-014). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos kosmoso asociaciją, kurios uždaviniai yra koordinuoti Nacionalinę kosminių technologijų platformą bei kosmoso srities MTTP ir inovacijų nacionalinio tematinio tinklo veiklą.

Projekto uždaviniai:

 • Koordinuoti nacionalinį kosminių technologijų partnerystės tinklą 2012–2013 m. ir integruotis į tarptautines organizacijas;
 • Sustiprinti nacionalinės kosmoso asociacijos narių ir mokslininkų bei kitų tyrėjų gebėjimus tyrimų projektų ir inovacijų valdymo srityse;
 • Parengti Nacionalinės kosminių technologijų platformos mokslinių tyrimų veiklų ir inovacijų diegimo įgyvendinimo galimybių studiją, socialinius tyrimus.

Lietuvos kosmoso asociacija,  įgyvendindama projekto tikslus ir uždavinius, atlieka tokias veiklas:

 • jungiasi į tarptautinių organizacijų veiklą. Tęsia narystę Tarptautinėje astronautikos federacijoje (International Astronautical Federation (IAF)), Europos kosmoso asociacijoje „Eurisy“, stoja į Kosmoso tyrimų komisiją (COSPAR),
 • atnaujina ir prižiūri asociacijos internetinę svetainę,
 • kuria geoinformacinių paslaugų visuomenei internetinę svetainę,
 • organizuoja tarptautines kosmoso konferencijas „Space Economy in the Multipolar World“,
 • kartu su partneriais leidžia elektroninius informacinius žurnalus „Kosmoso naujienų apžvalga“,
 • kuria videoklipus informacijai apie Lietuvos kosmoso veiklas skleisti, nuoroda
 • organizuoja temines konsultacijas – susitikimus,
 • skleidžia informaciją socialiniuose tinkluose,
 • rengia straipsnių ciklą,
 • dalyvauja tarptautiniuose renginiuose,
 • organizuoja mokymus: verslo konsorciumų (klasterių) formavimo bei intelektinės nuosavybės valdymo, kosminių technologijų vystymo, efektyvios informacijos sklaidos mokymus,
 • organizuoja interaktyvius seminarus – klubus,
 • parengė Nacionalinės kosminių technologijų platformos mokslinių tyrimų veiklų ir inovacijų diegimo įgyvendinimo galimybių studiją,
 • atlieka socialinius tyrimus.