Apie mus

Nuo 2009 metų veikianti Lietuvos kosmoso asociacija (LKA) jungia verslo organizacijas, mokslo ir studijų institucijas.

Pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai yra:

1. Visokeriopai skatinti ir remti Lietuvos švietimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės, inovacijų bei kitas visuomenei naudingas veiklas kosmoso srityje;

2. Koordinuoti Nacionalinės kosminių technologijų platformos ir Nacionalinio kosminių technologijų klasterio veiklą ir suformuoti bei konsoliduoti Lietuvos mokslo ir verslo kosmoso srityje sektorių;

3. Tarptautinės  integracijos  priemonėmis, įsijungiant į Europos kosmoso veiklą, siekti palankių sąlygų šio sektoriaus konkurencingumo Europoje bei pasaulyje didinimui.

Tikslams bei uždaviniams pasiekti jau 2010 metais LKA įsteigė Kosmoso mokslo ir technologijų institutą (KMTI), kurio veiklos tikslas – įgyvendinti mokslinės veiklos ir technologijų kūrimo strategiją. Asociacija ėmėsi intensyvių tarptautinės partnerystės paieškų. LKA atstovų vizitai į pagrindines pasaulio ir Europos valstybių kosmoso agentūras ir mokslo bei technologijų centrus bei susijusias valstybines institucijas, leido asociacijai ne tik gerai susipažinti su pasaulinėmis kosmoso mokslo, technologijų ir pramonės plėtros tendencijomis, bet ir užmegzti glaudžius dalykinius partnerystės ryšius, įsitraukti į tarptautines dvišales ir daugiašales programas. Užmegztos partnerystės: JAV, Rusijoje, Kinijoje, Indijoje, Japonijoje, Ukrainoje ir daugelyje Europos valstybių (Jungtinė Karalystė, Vokietija, Švedija, Belgija, Olandija, Lenkija, Latvija, Estija) bei su Europos kosmoso agentūra (EKA). Pažymėtinas ypač glaudus LKA bendradarbiavimas su JAV Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso agentūra NASA, Japonijos universitetais ir Rusijos kosmoso centrais.

Aktyvus LKA dalyvavimas Lietuvos Respublikos institucijų veikloje (darbo grupių veikloje, pasitarimuose, rengiant strateginių dokumentų projektus) davė abipusę naudą: valstybės kosmoso politikos formavimas ir kosmoso sektoriaus kūrimasis buvo nukreipti tinkama koordinuota kryptimi.

Nuo pat savo veiklos pradžios asociacija tapo Lietuvos kosmoso sektoriaus konsolidacijos ir bendros veiklos koordinavimo struktūra, daranti įtaką šioje valstybės politikos srityje ir skatinanti visavertę Lietuvos kosmoso sektoriaus tarptautinę integraciją.

Taip pat nuo 2014 m. lapkričio Lietuvos kosmoso asociacija tapo UNISEC Global ir UNISEC Europe nare.

FOTO


Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/var/www/vhosts/kmti.lt/space-lt.eu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

VIDEO