Astronautų skafandrų projektavimui vadovavo lietuvis

Ketvirtajame pasakojime, kuriame vėl neišvengsime Mėnulio temos, supažindinsiu su astronautų pirštinėmis, skafandrais ir gyvybės palaikymo sistemomis, o taip pat astronautų misijomis, kurių metu buvo vykdomi išėjimai į atvirą kosmosą (angl. Space walks) arba ekstremalaus judėjimo veikla (angl. Extra vehicular activity arba EVA).

Rinkdamas medžiagą gegužės mėnesio straipsniui, archyvuose suradau lietuvišką kilmę turintį amerikietį, Lietuvoje visiškai nežinomą inžinierių mechaniką Robertą Joną Balinską (Robert „Bob“ John Balinskas), vadovavusį grupei specialistų, kurie projektavo sistemas, skirtas kosminių programų Gemini (1962–1966 m.), Apollo (1963–1972 m.), SkyLab (1973– 1979 m.) ir Space Shuttle (1981–2011 m.) astronautų išėjimui į atvirą kosmosą. Formaliai R. Balinsko darbų sritis ir veiklos laikotarpis siejasi su praeituose žurnalo numeriuose aprašytųjų kontradmirolo Fred E. Bakučio, kuris pasitiko iš Mėnulio grįžusią Apollo 11 įgulą, inžinieriaus Gasparo Kazlausko, kurio suvirinimo įrenginio dėka pagamintus prietaisus Apollo 11 (ir vėlesnės įgulos) astronautai paliko Mėnulio paviršiuje ir konstruktoriaus Eugenijaus Žiūrio, Apollo programai konstravusio kuro elementų sistemą, veiklų rezultatais. Tikėtina, kad jie net nežinojo, jog juos sieja Lietuva.

Pirmos kartos amerikietis Robertas Balinskas gimė 1933 m. gruodžio 7 d. apyskurdžiame Naujosios Britanijos mieste (New Britain), Konektikuto valstijoje, išeivių iš Lietuvos Jono Balinsko (1886–1968 m.) ir Stanislavos (Stella) Sakalauskas (1902–1998 m.) šeimoje. 1958 metais R. Balinskas baigė Konektikuto universitetą ir įgijo mechaninės inžinerijos bakalauro laipsnį. Studijuodamas buvo inžinerijos garbės draugijų „Tau Beta Pi“* ir „Pi Tau Sigma“** narys. Pradėjęs dirbti R. Balinskas kartu mokėsi Rensselaer politechnikos institute, seniausiame Amerikos technologijos universitete, kurį baigė 1960 metais, įgydamas mechaninės inžinerijos magistro laipsnį.

Visas gyvenimas paskirtas kosmosui
R. Balinsko darbo biografija, kaip reta, labai trumpa. Nuo pat kosminių programų pradžios jis 33 metus dirbo JAV aviacijos ir kosmoso technologijų kompanijoje „Hamilton Sundstrand“*** Vinsdor Loko (Windsor Locks) mieste, Konektikuto valstijoje. Iki pat karjeros pabaigos vadovavo „Ekstremalaus judėjimo mobilumo užtikrinimo įrenginio“ projektui (angl. Extra Vehicular Mobility Unit arba EMU), kurį sudarė skafandras ir kuprinė (angl. Backpack) – astronauto gyvybės palaikymo atvirame kosmose įrenginys. Išeidami į atvirą kosmosą, jais vilkėjo Gemini, Apollo, Sky- Lab ir Space Shuttle misijų astronautai.

1992 metais, jam išeinant į pensiją, kai kurie buvę astronautai reiškė padėkas už gerai sukurtas pirštines ir skafandrus. Konstruktoriaus veikla ir moksliniai tyrimai Išskirtinis R. Balinsko darbas yra NASA užsakymu 1981 m. Džonsono kosmoso centrui sukurtos termiškai atsparios astronautų pirštinės (pav. 1), turinčios gerą šilumos izoliaciją, lankstesnės, su geresne taktilika nei prieš tai buvusios. Pirštinės iš pradžių buvo skirtos astronautų darbui 93°C temperatūros aplinkoje, dirbant atvirame kosmose greta kosminio laivo. Tačiau ši pirštinė gali būti naudojama ir kitur, kai dirbama su šaltais arba karštais objektais. Išradimo esmė – termiškai izoliuota pirštinė turi trumpus, paviršiuje glaudžiai išdėstytus elastomerinius smeigtukus, kurie izoliuoja nuo karščio, bet nesumažina pirštinės lankstumo.

1990 metais R. Balinskas su dviem bendraautoriais aprašė trijų pagrindinių JAV kosminės aprangos kompanijų įvykdytus EMU patobulinimus, leidžiančius padidinti jų ilgaamžiškumą ir sutrumpinančius gamybos laiką, sudarant galimybę kostiumo dydžius keisti tiesiog orbitoje ir pratęsiant galiojusį jų sertifikavimo terminą nuo trijų iki penkių išėjimų į atvirą kosmosą. 1998 metais minėtu darbu buvo pasiremta 49-ajame tarptautiniame astronautikos kongrese „Pripučiamos kompleksinės gyvenamosios struktūros Mėnulio ir Marso tyrinėjimuose“.

Visą Sauliaus Lapienio straipsnio versiją žurnalė “Aviacijos pasaulis” Nr. 5 2013 galite skaityti čia.

Nuotraukoje Buzz Aldrin Apollo skafandras (Autorystė: NASA/Neil Armstrong)