Space Policy

Legal documents (in Lithuanian)

2011 m. gruodžio 6 d. Europos Sąjungos Tarybos rezoliucija „Gairės dėl kosmoso pridėtinės vertės ir naudos Europos piliečių saugumui“

Europos Komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos veiksmų (nuo 2014 m.)

Europos Sąjungos Tarybos 2011 m. gegužės 31 d. posėdžio išvados dėl Konkurencingumo tarybos rezoliucijos „Piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos rengimas“

2011 m. balandžio 4 d. Europos Komisijos komunikatas „Dėl Europos Sąjungos kosmoso strategijos, teikiančios naudą jos piliečiams“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1478 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 “Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” ištraukos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1478 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 “Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo”

Ministro Pirmininko kanclerio 2010 m. spalio 14 d. pavedimas Nr. 62-5679 dėl LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2010 m. rugsėjo 30 d. kreipimosi Nr. S-2010-8936 į Ministrą Pirmininką “Dėl diskusijos “Inovacijų kosmoso srityje plėtra ir viešasis interesas” apibendrinimo”

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos kosmoso agentūros susitarimas dėl bendradarbiavimo taikiais tikslais kosmoso srityje, 2010 m. spalio 7 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 567 “Dėl mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų kosmoso srityje plėtros”

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymas Nr.4-436 “Dėl Nacionalinės mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 metų programos ir jos įgyvendinimo 2010-2011 metų priemonių plano”

Nacionalinė mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 4-436

Nacionalinės mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 metų programos įgyvendinimo 2010-2011 metų priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 4-436

Lietuvos mokslo ir verslo potencialo, siekiant įsijungti į Europos kosmoso agentūrą, analizė ir įvertinimas 

Nacionalinės mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 metų programos įgyvendinimo 2013-2015 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 4-436 (2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-1032 redakcija)

R&D and Innovation Policy of Lithuania

The implementation of the National Lisbon Strategy Programme in Lithuania in the field of R&D and innovation is carried out by the Ministry of Education and Science and the Ministry of Economy.
EU structural support implemented through the Framework National Research and Science and Business Cooperation Programme (FNRSBCP), Researchers’ Career Programme (RCP), and Framework National Integrated Programme amounts to 587 million euro for the period of 2007–2013.

The key objective of FNRSBCP is to strengthen R&D infrastructure by establishing five integrated science, studies and business centres approved for financing in December 2008.
Saulėtekis in Vilnius for materials science, laser and light technologies, nano-engineering, and electronics.
  • Santara in Vilnius for biotechnology, medicine, biopharmacy, natural sciences, and ICT.
  • Santaka in Kaunas for chemistry and biopharmacy, mechatronics, future energy, and ICT.
  • Nemunas in Kaunas for agrobiotechnology, bioenergy, forestry, and safe and healthy food.
  • A centre for the development of the Lithuanian maritime sector in Klaipėda.


Eight national integrated programmes (NIPs) under SF support were approved in July 2009.

To ensure the effective implementation of the centres and NIPs, four joint research programmes (JRPs) were approved in July 2009:
  • engineering and ICT,
  • materials science and physical and chemical technologies,
  • life sciences and biotechnology,
  • natural resources and agriculture.
The key objectives of the RCP is ‘brain return and attraction’, mobility grants for researchers, and state aid for the employment of highly qualified workers.
The Ministry of Economy is implementing two plans for the development of the national economy.