Europos kosmoso agentūros kvietimas Lietuvai

Ūkio ministerija ir Europos kosmoso agentūra kviečia Lietuvos įmones, mokslo įstaigas ir asociacijas teikti paraiškas Lietuvos kosmoso sektoriaus plėtros galimybių studijai parengti. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. rugsėjo 11 d. per EKA informacinę sistemą EMITS.

Norint teikti paraišką būtina užsiregistruoti Europos kosmoso agentūros (EKA) EMITS sistemoje.

Projektų pasiūlymų atranką atliks EKA ekspertai. Studijos rezultatai bus naudojami stipriausioms daugiausia potencialo turinčioms Lietuvos kosmoso sektoriaus plėtros kryptims nustatyti, Lietuvos pasirengimui ir pajėgumui glaudžiau bendradarbiauti su Europos kosmoso agentūra  įvertinti.

Daugiau informacijos LR ūkio ministerijos internetiniame puslapyje.

Europos kosmoso agentūra (EKA) – tarpvyriausybinė kosmoso tyrinėjimo organizacija, įkurta 1975 metais. EKA vykdo beveik visas kosmoso veiklos rūšis: kuria kosmoso technologijas, pakėlimo į kosmosą sistemas, eksploatuoja kosmoso įrangą ir kt. 2014 metais Lietuva ir EKA pasirašė susitarimą, pagal kurį EKA periodiškai skelbia Lietuvos mokslo institucijoms ir įmonėms skirtus kvietimus teikti paraiškas dėl projektų įgyvendinimo.