Kvietimas verslui ir mokslui bendradarbiauti pagal Inočekiai LT

09

Nedidelės įmonės arba verslininkai, atitinkantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą, iki liepos 21 d. gali kreiptis dėl paramos inovacijoms diegti pagal priemonę „Inočekiai LT“ ir įsigyti jiems reikalingų paslaugų iš mokslo institucijų.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pagal gegužės 21 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas jau sulaukė daugiau nei 260 paraiškų, kurių prašoma skirti suma viršija 4 mln. litų. Iš viso šiuo kvietimu planuojama paskirstyti 7 mln. litų.

Iš siūlomo daugiau kaip 1800 paslaugų sąrašo, verslas daugiausiai ketina pasinaudoti Kauno technologijos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir kitų mokslo institucijų siūlomomis paslaugomis. Paslaugų spektras yra labai platus, apima įvairias sritis: nuo technologijų, gaminių ar paslaugų kūrimo ar tobulinimo įmonėje, techninių galimybių studijų rengimo, produktų maketų, prototipų, receptų, pramoninio dizaino sukūrimo iki sudėtingiausių techninių sprendimų. Daugiausiai verslas naudojasi taikomaisiais moksliniais tyrimais (57 proc.) ir technologinės plėtros darbais (32 proc.), šiek tiek mažiau techninėmis galimybių studijomis (11 proc.)

Maksimali vieno projekto vertė yra 20 tūkst. litų. Finansavimo intensyvumas siekia iki 80 proc. prašomos sumos, o likusią dalį, 20 proc. projekto vertės, įmonės turi padengti savo lėšomis.

Paraiškas galima teikti elektroniniu būdu specialiai sukurtoje interneto svetainėje (http://inocekiai.mita.lt), užpildant elektroninę paraiškos formą. Atspausdintas ir pasirašytas paraiškos originalas su priedais turi būti pateiktas per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo adresu: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), A.Goštauto g. 12-219, Vilnius.

Aukštesnis įvertinimas bus skiriamas projektui, kurio pareiškėjas nėra užmezgęs kontakto su mokslo ir studijų institucija, neturi mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros projektų vykdymo patirties (nėra vykdęs MTTP projektų per paskutinius 3 metus).

Jeigu pareiškėjams bus skiriami vienodi balai, tuomet projektai bus reitinguojami pagal pasirinktą mokslo ir studijų institucijos teikiamą paslaugą, teikiant prioritetą pirmiausiai technologinės plėtros paslaugoms, antra – taikomųjų mokslinių tyrimų paslaugoms, trečia – techninių galimybių studijų paslaugoms.

Projektas turi būti įgyvendinamas ne ilgiau kaip 6 mėn., o veiklas būtina pradėti įgyvendinti per mėnesį nuo sutarties pasirašymo su MITA.