Bepiločiai orlaiviai

  • „Ž̌emės stebėjimo sistemos bepiločių orlaivių pagalba kūrimas „UAVS“, mokslininkų grupių technologinės plėtros projektas, užsakovas: Lietuvos mokslo taryba, vykdytojas: Kosmoso mokslo ir technologijų institutas/Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2012-2014 m.;
  • „Lietuvos jūrinio sektoriaus technologijų ir aplinkos tyrimų plėtra“, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas, užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra, pareiškėjai: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, Gamtos tyrimų centras, Kosmoso mokslo ir technologijų institutas. 2013;
  • „Bepiločių orlaivių, skirtų pasienio stebėjimui, tyrimas”, MITA inovacinių čekių projektas 2013 m.;
  • „Vaizdo ryšio perdavimo iš bepiločių orlaivių į Liepiškių teleportą ir mobiliąją palydovinę stotį tyrimas”, MITA inovacinių čekių projektas 2012 m.