Mažieji palydovai

Kosmoso mokslo technologijų institute atliekami moksliniai tyrimai mažųjų palydovų srityje, kurių rezultatai paskelbti šiose publikacijose:

  • „Pjezoelektrinių pozicionavimo erdvėje priemonių kūrimas „PjezoPoz“, aukštųjų technologijų projektas, užsakovas: Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra, vykdytojas: Kosmoso mokslo ir technologijų institutas/Kauno technologijos universitetas, 2011-2013 m.;
  • 2012m. pateikta paraiška Lietuvos patentui „Palydovų orientavimo erdvėje įrenginys“ (autoriai V.Bakanauskas, R.Bansevičius, D.Bručas, A.Domeika ir V.Tomkus, pareiškėjas – Kauno technologijos universitetas, 2013-01-02, paraiškos numeris: 2013 /002);
  • Bručas, D.; Bansevičius, R.; Domeikas, A.; Tomkus, V.; Bakanauskas, V. 2012. Novel Attitude Control Devices for CubeSat Satellites. Journal of Vibroengineering. Vol. 14, Issue 3, p. 1233-1246. ISSN 1392-8716;
  • Development of Nano-satellite with Re-entry Capsule, 62nd IAC International Astronautical Congress, 2011 October 3-7, Cape Town, South Africa;
  • Development of Piezo Reaction Equipment for Cubesat Type Satellites. 3nd Nano- Satellite Symposium, 2012 September 12 – 15 Tokyo, Japan.