Kviečiame skaityti kosmoso naujienų elektroninį žurnalą

13

Lietuvos kosmoso asociacija kviečia skaityti elektroninio žurnalo “Kosmoso naujienų apžvalga” Nr. 9.

Elektroninis žurnalas vėl leidžiamas įgyvendinant projektą “Nacionalinės kosmoso technologinės platformos veiklos plėtra (SCIENCE4SPACE)” pagal Žmogiškųjų išteklių plėtors veiksmų programos 3 prioriteto “Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” priemonę “MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas”.

Malonaus skaitymo!