Kvietimas norintiems dalyvauti EKA renginiuose

ESA_logo_604

MITA mažoms ir vidutinėms arba didelėms įmonėms skelbia kvietimą teikti paraiškas tikslinių vizitų į Europos kosmoso agentūros (EKA) organizuojamus renginius išlaidų apmokėjimui.

Prašymų pateikimo terminas – 2016 m. rugpjūčio 18 d. 17:00 val.

Kvietimas yra skirtas  mažoms ir vidutinėms arba didelėms įmonėms, kurioms yra aktuali kosmoso tematika ir kurios turi potencialo bei planuoja dalyvauti Lietuvos subjektams skirtuose EKA kvietimuose teikti paraiškas projektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą.

Tikimasi, kad vizitų metu gauta informacija padės potencialiems pareiškėjams parengti paraiškas būsimiems EKA skelbiamiems kvietimams. Be to, vizitais siekiama paskatinti Lietuvos įmones užmegzti ryšius su potencialiais užsienio partneriais ir didžiosiomis Europos kosmoso pramonės įmonėmis, siekiant sudaryti sąlygas įmonėms dalyvauti EKA kvietimuose pagal subrangos sutartis.

Lietuvos verslui yra atviri net trys EKA centrai, su kuriais siūloma bendradarbiauti ir vykti į renginius užmegzti naujų kontaktų.

 • Europos kosmoso tyrimų ir technologijų centras (angl. European Space Research and Technology Centre, ESTEC) – tai Olandijoje įsikūręs centras, kuriame sutelktos įvairios laboratorijos, kuriamos technologijos ir ugdomos inžinerinės bei administracinės kompetencijos. Centras atveria galimybes dalyvauti seminaruose, skirtuose telemetrinėms, sekimo ir valdymo sistemoms, aerokosmoso pramonėje naudojamoms medžiagoms, antenų ir mikrobangų technologijoms. Taip pat yra galimybė dalyvauti informaciniame ir partnerystės renginyje „Kosmoso pramonės dienos“.
 • Europos Žemės stebėjimo centras (angl. European Centre for Earth Observation, ESRIN) – tai Italijoje esantis EKA centras, skirtas Žemės stebėjimo programoms palaikyti. Į šį centrą kviečiamos atvykti įmonės, dirbančios su iš palydovų gauta informacija apie Žemę, vandenynus ir atmosferą.
 • Europos kosminių taikymų ir telekomunikacijų centras (angl. European Centre for Space Applications and Telecommunications, ECSAT) – tai naujausias EKA centras, įkurtas prieš 7 metus Didžiojoje Britanijoje, vykdantis su telekomunikacijomis, integruotomis sistemomis, klimato kaita, technologijomis ir mokslu susijusias veiklas. Verslui siūloma dalyvauti puslaidininkių komponentams skirtame seminare.

Renginius (tik vykstančius EKA centruose ESTEC, ESRIN ir ECSAT), į kuriuos bus finansuojamos kelionės išlaidos, galite rasti:

http://www.congrexprojects.com/list-of-events

EKA veiklos sritys:

 • Kosmoso technologijos,
 • Pakėlimo į kosmosą sistemos,
 • Kosminių infrastruktūrų eksploatavimas,
 • Palydoviniai ryšiai,
 • Palydovinė navigacija,
 • Žemės stebėjimai,
 • Žmonių skrydžiai,
 • Kosmoso tyrinėjimai,
 • Kosmoso mokslas.

Informaciją apie EKA centrus ir jų vykdomą veiklą galima rasti:

http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Establishments_and_facilities

Vykimui į vieną centrą pareiškėjas gali siūlyti vieną dalyvį.

Kontaktinis asmuo: dr. Viktoras Mongirdas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyrius, el. p. viktoras.mongirdas@mita.lt, tel. (8 5) 2 644 704.

Daugiau informacijos MITA internetiniame puslapyje.