Kvietimas stažuotėms Europos kosmoso agentūroje

Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą teikti paraiškas finansavimui stažuotėms Europos kosmoso agentūroje gauti. Paraiškos priimamos iki lapkričio 29 d. 16.00 val.

Kvietimas skirtas teikti paraiškas stažuotėms pagal temą „Autonominiai robotai ir mechatroninės sistemos kintamos gravitacijos aplinkoje“ (Autonomous robots and mechatronic systems in variable-gravity environment).

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos nepertraukiamai vienerių metų stažuotei Europos kosmoso agentūroje. Numatoma stažuotės pradžia – 2018 m. vasario 1 d.

Paraišką gali teikti fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas, kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo.

Absolventas turi turėti stažuotės temos aprašyme nurodytą išsilavinimą.

Paraiškos teikiamos Tarybai. Paraiškos teikiamos lietuvių ir anglų kalba, užpildant nustatytą formą. Paraiškos siunčiamos elektroniniu paštu adresu zivile.ruzele@lmt.lt iki 2017 m . lapkričio 29 d. 16.00 val. Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai teikti nereikia.

Planuojama skirti finansavimą vienai stažuotei.

Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė Živilė Ruželė tel. (8 5) 236 0557, el. p. zivile.ruzele@lmt.lt