Kvietimas stažuotėms Europos kosmoso agentūroje

ESA_logo_604

Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą teikti paraiškas finansavimui stažuotėms Europos kosmoso agentūroje gauti. Paraiškos priimamos iki liepos 29 d. 15.00 val.

Kvietimo dokumentai ir kita informacija skelbiami Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos nepertraukiamai vienerių metų stažuotei Europos kosmoso agentūroje. Numatoma stažuotės pradžia – 2016 m. lapkričio 1 d. Planuojama skirti finansavimą trims stažuotėms.

Paraišką gali teikti fizinių ar technologijos mokslų sričių absolventas, kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo.
Absolventas turi turėti stažuotės temos aprašyme nurodytą išsilavinimą.

Kvietimas skirtas teikti paraiškas stažuotėms pagal šias temas:

  1. Pažangūs vaizdų atpažinimo, klasifikavimo bei duomenų apdorojimo ir analizės metodai, signalų ir duomenų srautų formavimo bei glaudinimo algoritmai (Advanced methods of image recognition, classification, data processing and analysis, algorithms for forming and compression of signals and data flow);
  2. Naujos kartos funkcinės, sumaniosios medžiagos ir struktūros, turinčios reikiamas savybes jutikliams ir registravimo sistemoms bei jų komponentams (New generation  functional, smart materials and structures with the required properties for sensors, registration systems and their components);
  3. Autonominiai robotai ir mechatroninės sistemos kintamos gravitacijos aplinkoje (Autonomous robots and mechatronic systems in variable-gravity environment).

Paraiškos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai lietuvių ir anglų kalba, užpildant nustatytą formą. Paraiškos siunčiamos elektroniniu paštu adresu kornelija.janaviciute@lmt.lt iki 2016 m. liepos 29 d. 15.00 val. Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai teikti nereikia.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Kornelija Janavičiūtė tel. (8 5) 210 7396, el. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt