Apie konferenciją, 2010

Tarptautinė konferencija „Space Economy in the Multipolar World“ („Kosmoso ekonomika daugiapoliame pasaulyje“) – didžiausias kosmoso įvykis Baltijos šalyse.

Konferencija organizuojama siekiant paskatinti:

  • valstybinių įstaigų, mokslo, verslo, investuotojų tarptautinį ir vietinį bendradarbiavimą,
  • mokslinių tyrimų rezultatų taikymą kosminių technologijų kūrimui ir tų technologijų diegimą kuriant ir vystant produktus ir paslaugas,
  • sukurti ir vystyti Baltijos šalių kosmoso sektorių,
  • visų mūsų norą dalyvauti pažangioje ir perspektyvioje kosminės veiklos srityje.

Konferencija organizuojama ir vyksta mažoje valstybėje, kuri turi dalyvavimo kosmoso veiklose istoriją, yra parengusi ir įgyvendina Nacionalinę mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010-2015 m. programą, vėl įsitraukia į kosminių technologijų kūrimo ir diegimo veiklas ir vysto šios srities kompetenciją. Be to, šalis yra puikioje geografinėje ir politinėje padėtyje – čia gali susitikti ir Rytų, ir Vakarų valstybių kosmoso srities atstovai.

Konferencija organizuojama kasmet ir tampa kasmetiniu renginiu, kviečiančiu valstybės veikėjus, mokslininkus, verslininkus, ekonomistus, investuotojus, studentus ir visus kosmoso gerbėjus aptarti aktualius kosmoso ekonomikos klausimus.

Pirmoji konferencija „Space Economy in the Multipolar World, 2010 (SEMW’10)“ įvyko 2010 m. spalio 6-8 d. Vilniuje.

Globėjas

Organizatoriai

Rėmėjai

Partneriai

Konferencijoje buvo nagrinėjamas šiuolaikinių technologijų panaudojimas kosmoso srityje, palydovų teisinė reglamentacija ir išvedimo į orbitą galimybės, navigacijos, žemės stebėjimo ir ryšių palydovų teikiamos paslaugos.

Konferencijos dalyviams 38 žodinius ir 12 stendinių pranešimų pateikė tokių organizacijų, kaip: Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA), Europos kosmoso agentūra (ESA), Europos kosmoso politikos institutas (ESPI), Jungtinių Tautų kosmoso reikalų biuras (UNOOSA), Tarptautinis kosmoso institutas (ISU), Nacionalinis kosminių tyrimų centras (CNES), Europos Sąjungos palydovų centras (EUSC), Palydovinės navigacijos taikymų centras (AZO) ir kt., atstovai iš 15 šalių.

Konferencijos metu pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo demonstruojami mažieji palydovai.

Įvyko 3-ioji Baltijos šalių bendradarbiavimo kosmoso srityje apskritojo stalo diskusija, kurioje  Lietuvos, Latvijos ir Estijos kosmoso srities atstovai bei svečiai iš kitų Baltijos regiono šalių aptarė Baltijos regiono globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos produktų kūrimo ir vystymo, intelektualių transporto sistemų kūrimo, dalyvavimo Europos Sąjungos bendroje užsienio ir saugumo politikoje, Žemės stebėjimo programose, skirtose Jungtinių Tautų taikos palaikymo, NATO, ES policijos, ES antipiratinių jūrinių pajėgų misijoms, klausimus, bendradarbiavimo galimybes kuriant ir standartizuojant mažųjų palydovų platformas ir jų komponentus, kitus klausimus.

Konferencijos metu Lietuvos Respublikos ūkio ministras Dainius Kreivys ir Europos kosmoso agentūros Teisinių reiklaų ir išorinių ryšių departamento direktorius Peter Hulsroj pasirašė LR Vyriausybės ir Europos kosmoso agentūros (EKA) susitarimą dėl bendradarbiavimo taikiais tikslais kosmoso srityje. Šis žingsnis atvėrė galimybes Lietuvos verslui ir mokslui aktyviai prisidėti prie kosmoso technologijų kūrimo ir vystymo šalyje, didinti verslo ir visos šalies konkurencingumą, kartu prisidedant prie visuomenės gerovės užtikrinimo.

Konferencija sulaukė didžiulio dalyvių ir žiniasklaidos dėmesio.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/var/www/vhosts/kmti.lt/space-lt.eu/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Sauliaus Lapienio ir Eltos nuotraukos