Klasterių ir IN

Šių mokymų metu bus apžvelgiamos galimo kosminio klasterio formavimo Lietuvoje klausimai bei perspektyvos. Bus analizuojami gerosios pasaulinės praktikos klasterių formavimo bei intelektinės nuosavybės valdymo sferos. Jų metu dalyviai bus supažindinti su formalios bei neformalios intelektinės nuosavybės valdymo principais, modeliais, įrankiais, pagrindiniais metodais, standartais. Taip pat organizatorių tikslas  išmokinti vertinti vykstančius organizacijos mikro ir makroprocesus, išmokyti nustatyti procesų efektyvumo rodiklius ir juos analizuoti, panaudoti procesinio požiūrio privalumus organizacijos strategijos kontekste.

Užsienio lektorių vedamų mokymų trukmė 12 akademinių valandų.

Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Nacionalinės kosmoso technologinės platformos veiklos plėtra (Science4Space)“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Lektoriai ir programa

Gegužės 22 d., 10.00 – 17.30 val.

Klaus Bolving

Klaus Bolving yra Danijos gynybos, kosmoso ir saugumo klasterio CENSEC (Centre for Defence, Space & Security) vadovas. Klasteris CENSEC vienija apie 80 narių: gamybos, technologijų įmones, universitetus, institutus, pirmaujančius gynybos, kosmoso ir saugumo srityse. Klaus Bolving pagrindinė veikla – bendradarbiavimo galimybių tarp mokslo ir verslo identifikavimas ir realizavimas, kuriant stiprius inovacijų tinklus. Jis neseniai tapo naujai kuriamo klasterio „Innovation Cluster for Production“ direktoriumi.

Mokymų temos: klasterio CENSEC kūrimosi, valdymo, plėtros principai ir praktika; CENSEC bendradarbiavimo galimybės su Lietuvos mokslo institucijomis ir įmonėmis, veikiančiomis gynybos, kosmoso ir saugumo technologijų srityse (anglų kalba).

Vaida Mikliušienė

Vaida Mikliušienė yra advokatė, 10 metų dirbanti intelektinės nuosavybės, konfidencialios informacijos, duomenų apsaugos, IT, konkurencijos, įmonių teisės srityse, atstovaujanti šių sričių teisiniuose ginčuose ir šiais klausimais nuolat konsultuojanti verslo įmones bei jaunuosius verslininkus („startup“). Ji stažavosi Europos patentų biure, dirbo advokatų kontoroje „Borenius“, šiuo metu praktikuoja advokatų kontoroje „Romualdas Mikliušas ir partneriai“.

Mokymų temos: intelektinės nuosavybės ir konfidencialios informacijos apsaugos teisiniai būdai, tyrimų ir intelektinės nuosavybės sutartys, kiti teisiniai intelektinės nuosavybės valdymo klausimai (lietuvių kalba).

Balandžio 30 d., 10.00 – 17.30 val.

Enric Pedrós
Enric Pedrós
 yra Katalonijos regiono (Ispanija) klasterio FEMAC, vieno iš pavyzdinių klasterių, vadovas, dirbantis nuo 1998 m. Už puikų administravimą 2012 m. Europos Komisija klasterį FEMAC įvertino aukso ženklu (angl. Gold Label). Šio klasterio ilgametė veiklos patirtis, susiklosčiusi struktūra, santykiai tarp narių ir efektyvus valdymas yra pavyzdys bet kokiam klasteriui.

Mokymų temos: klasterio kūrimo principai, valdymo institucijų (organų) darbas, valdymo principai, veiklos organizavimas ir plėtra, intelektinės nuosavybės valdymas klasterio kontekste (anglų kalba).

Dr. Modestas Gelbūda

Dr. Modestas Gelbūda yra vienas iš Lietuvos klasterių forumo iniciatorių, klasterio MONAK valdybos narys, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentas ir mokslinių tyrimų direktorius. Turi ilgametę verslo kūrimo ir valdymo patirtį, yra dviejų įmonių steigėjas, nuolat konsultuoja įmones ir veda mokymus strategijos, tarptautinės plėtros, organizacijų mokymosi, verslumo ir naujų produktų kūrimo temomis. Daugiau nei 13 metų studijavo ir vykdė mokslinius tyrimus Stanfordo, Londono, Uppsalos ir Aalbogo  universitetuose.

Mokymų temos: klasterių Lietuvoje specifika, narių atranka, tikslų formulavimas, naudos ir indėlio išgryninimas, bendrų plėtros veiklų valdymas, pagrindinių problemų identifikavimas ir jų įveikimo būdai (lietuvių kalba).