LR ūkio ministerija tampa atsakinga už Lietuvos kosmoso reikalų politiką ir veiklos kosmoso srityje plėtrą

LKA

2010 m. sausio 29 d., pirmininkaujant Ministro Pirmininko kancleriui Deividui Matulioniui, įvyko pasitarimas dėl ministerijos, atsakingos už valstybės kosmoso reikalų politikos formavimą, paskyrimo.

Pasitarime nutarta, kad Švietimo ir mokslo ministerija perduoda visus įgaliojimus ir dokumentus, susijusius su kosmoso politikos formavimu ir įgyvendinimu, Ūkio ministerijai, o Ūkio ministerija tampa atsakinga už Lietuvos kosmoso reikalų politikos formavimą ir Lietuvos mokslo ir verslo veiklos kosmoso srityje plėtrą.

Ūkio ministerijai pavesta patobulinti Lietuvos kosmoso politikos pagrindinių nuostatų projektą ir, suderinus su suinteresuotomis institucijomis, pateikti jį Vyriausybei.