Norintiems vykti į kosmoso MTEPI centrus

Iki 2017 m. gruodžio 1 d. atviras kvietimas teikti paraiškas Lietuvos įmonių tikslininiams vizitams į kosmoso MTEPI centrus išlaidoms apmokėti. Kvietimą skelbia Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Informacija čia.

Kvietimas yra skirtas mažoms ir vidutinėms arba didelėms įmonėms, kurioms yra aktuali kosmoso tematika ir kurios turi potencialo bei planuoja dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų (toliau – MTEPI) programose (tokiose kaip Horizontas 2020, Eurostars2 ir kt.) bei Lietuvos subjektams skirtuose Europos kosmoso agentūros (toliau – EKA) kvietimuose teikti paraiškas projektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą.

Tikimasi, kad vizitų metu gauta informacija padės potencialiems pareiškėjams susirasti tarptautinių partnerių, parengti paraiškas būsimiems MTEPI programų bei EKA skelbiamiems kvietimams. Be to, vizitais siekiama paskatinti Lietuvos įmones užmegzti ryšius su potencialiais užsienio partneriais ir didžiosiomis Europos kosmoso pramonės įmonėmis, siekiant sudaryti sąlygas įmonėms dalyvauti EKA kvietimuose pagal subrangos sutartis.

Lietuvos verslui yra atviri net trys EKA centrai, su kuriais siūloma bendradarbiauti ir vykti užmegzti naujų kontaktų.

  • Europos kosmoso tyrimų ir technologijų centras (angl. European Space Research and Technology Centre, ESTEC) – tai Olandijoje įsikūręs centras, kuriame sutelktos įvairios laboratorijos, kuriamos technologijos ir ugdomos inžinerinės bei administracinės kompetencijos. Centras atveria galimybes dalyvauti seminaruose, skirtuose telemetrinėms, sekimo ir valdymo sistemoms, aerokosmoso pramonėje naudojamoms medžiagoms, antenų ir mikrobangų technologijoms. Taip pat yra galimybė dalyvauti informaciniame ir partnerystės renginyje „Kosmoso pramonės dienos“.
  • Europos Žemės stebėjimo centras (angl. European Centre for Earth Observation, ESRIN) – tai Italijoje esantis EKA centras, skirtas Žemės stebėjimo programoms palaikyti. Į šį centrą kviečiamos atvykti įmonės, dirbančios su iš palydovų gauta informacija apie Žemę, vandenynus ir atmosferą.
  • Europos kosminių taikymų ir telekomunikacijų centras (angl. European Centre for Space Applications and Telecommunications, ECSAT) – tai naujausias EKA centras, įkurtas prieš 7 metus Didžiojoje Britanijoje, vykdantis su telekomunikacijomis, integruotomis sistemomis, klimato kaita, technologijomis ir mokslu susijusias veiklas. Verslui siūloma dalyvauti puslaidininkių komponentams skirtame seminare.

Daugiau informacijos MITA internetiniame puslapyje.

Kontaktinis asmuo:

Sonata Juciutė
MTEPI programų  ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Tel. +370 5 2 127 430
El. p. sonata.juciute@mita.lt