Rengiantiems HORIZONTAS 2020 paraiškas

Horizon2020_logo_604

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skatina dalyvavimą didžiausioje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje “Horizontas 2020″ ir apmoka kokybiškų paraiškų parengimo išlaidas.

Paraiškų galima pateikti iki 2017 m. gegužės 31 d. (imtinai). Kvietimas gali būti sustabdytas anksčiau nurodyto termino, kai bendra gautų paraiškų prašoma suma viršija kvietimui numatytą sumą.

Mokslo ir studijų institucijos iki 2017 m. gegužės 31 d. gali teikti finansines paraiškas dėl paraiškų, teikiamų pagal Europos Sąjungos  mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ , įsigyjant konsultacines paslaugas, parengimo išlaidų apmokėjimo.

Kreiptis dėl finansavimo gali mokslo ir studijų institucijos, nuo 2016 m. sausio 1 d. ar vėliau įsigijusios konsultacines paslaugas paraiškų Horizontas 2020 programai parengimui.

Tinkamam pareiškėjui avansu bus apmokama 20 procentų konsultacinių paslaugų vertės. Likusios lėšos bus išmokamos gavus Horizontas 2020 paraiškos vertinimo rezultatus. Jeigu parengta Horizontas 2020 paraiška bus įvertinta mažesniu nei slenkstiniu balu, Agentūros pervestos lėšos turės būti grąžinamos.

Didžiausia galima skirti lėšų suma vienos Horizontas 2020 paraiškos parengimui – 20 000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Ši suma skiriama tuo atveju, jei pareiškėjas konsorciume, kurį sudaro ne mažiau nei 3 partneriai, dalyvauja koordinatoriaus teisėmis. Jei pareiškėjas konsorciume dalyvauja kaip partneris ir jo dalies biudžetas sudaro ne mažiau 10 proc. visos paraiškos biudžeto, skiriama suma – 10 000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Didžiausias galimas Horizontas 2020 paraiškų skaičius vienam pareiškėjui, dėl kurių parengimo išlaidų finansavimo gali būti kreipiamasi šio kvietimo galiojimo metu – 3 paraiškos.

Kontaktinis asmuo detalesnei informacijai: Anzelma Ūselienė, Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, el. p. anzelma.useliene@mita.lt, tel. (8 5) 2 127 437.

Daugiau informacijos MITA puslapyje.

Daugiau informacijos apie programą „Horizontas 2020“ čia.

Parengta pagal MITA pateiktą informaciją.