Tobulinamas Lietuvos kosmoso politikos nuostatų projektas

LKA

Ūkio ministerija patobulino Lietuvos kosmoso politikos pagrindinių nuostatų projektą ir 2010 m. vasario 23 d. išsiuntė jį suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms derinti.